(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Đỗng (dong_xuanthu0636@...) xuất ngũ năm 1988, bắt đầu công tác tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội từ năm 2003 và hiện đang giữ chức vụ Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016, Trưởng Công an xã.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2008 ông Đỗng được cơ quan cử đi học lớp Trung cấp chỉ huy trưởng. UBND huyện chuyển xếp hệ số lương của ông từ 2,25 (bậc 2 Ủy viên UBND) sang 2,26 (mức lương công chức loại B bậc 3/12) từ ngày 1/7/2009. Tháng 7/2011 ông được nâng lương bậc 4/12, hệ số 2,46. Trong khoảng thời gian này ông Đỗng đã tốt nghiệp đại học luật và đề nghị chuyển xếp lương ngạch chuyên viên nhưng không được chấp thuận với lý do ông chưa có bằng đúng với chuyên môn, chức danh đang đảm nhiệm.

Ông Đỗng muốn được biết, việc tính và xếp lương cho ông như vậy có đúng quy định không? Ông có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên 1% theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP không? Trường hợp của ông để hưởng lương hệ đại học thì phải chuyển ngạch hay thi nâng ngạch và thời điểm được tính lương đại học là khi nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Đỗng như sau:

Xếp lương công chức xã

Tại khoản 1, khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT- BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài Chính – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003);

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004);

- Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008).

Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định nêu trên, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã

Tại khoản 1 và khoản 3, Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định:

Trưởng Công an xã được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Trưởng Công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng; có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng.

Phụ cấp thâm niên được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương và dùng để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Về các vấn đề ông Nguyễn Văn Đỗng hỏi nếu sự việc đúng như ông Đỗng trình bày, vào thời điểm chuyển xếp lương như công chức hành chính ông Đỗng có trình độ trung cấp, đã được UBND huyện chuyển xếp lương sang ngạch cán sự, theo bảng lương số 2, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NNĐ-CP là đúng quy định.

Do thông tin ông Đỗng cung cấp còn chưa rõ thời điểm ông được bổ nhiệm là Trưởng Công an xã, thời gian giữ chức vụ Trưởng Công an xã cho đến nay có liên tục không. Do vậy, đề nghị ông đối chiếu quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP để rõ.

Trường hợp ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã phục vụ liên tục từ tháng 9/2006 cho đến nay (không bị đứt quãng do thời gian được điều động làm công tác khác  không trực tiếp tham gia công tác chỉ huy công an xã)… thì đến tháng 10/2012 ông sẽ đủ 60 tháng giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Khi đó ông sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên tương ứng với mỗi năm 1%. Khoản phụ cấp thâm niên này được chi trả hàng tháng cùng kỳ lương và dùng để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Nếu trong thời gian ông Đỗng đang hưởng lương như công chức hành chính, mà ông được Chủ tịch UBND huyện, hoặc Trưởng phòng Nội vụ (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện) ra quyết định cử đi học, thì sau khi tốt nghiệp đại học ông Đỗng được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH. Nếu không thuộc trường hợp được cử đi học này, mà có thay đổi về trình độ đào tạo, thì ông Đỗng cần có đơn trình bày nguyện vọng với Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ huyện xem xét, bố trí sử dụng khi có chỉ tiêu biên chế, hoặc đưa vào danh sách thi nâng ngạch cạnh tranh.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật. 

Từ khóa: Phụ cấp thâm niên