(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thanh Giang (giang09ktkthg@...) là giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Hà Giang. Tháng 9/2012 bà Giang được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và không được hưởng phụ cấp đứng lớp. Bà Giang hỏi, nhà trường làm như vậy có đúng quy định không?

Vấn đề bà Giang hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Điều 2, Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được hưởng như sau:

- Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

- Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

- Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Các mức phụ cấp ưu đãi này được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp

Ngày 23/1/2006, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg.

Tại điểm b, mục 2, Phần I Thông tư này quy định thời gian Nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Cụ thể, trường hợp bà Trần Thanh Giang là giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Hà Giang, được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo hướng dẫn tại điểm b, mục 2, Phần I Thông tư liên bộ số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, nếu trong thời gian được cử đi học tập bà Giang không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng, thì thời gian đó không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy (thường gọi là phụ cấp đứng lớp).

Do khoản phụ cấp ưu đãi này được trả cùng kỳ lương hàng tháng, nên trường hợp Nhà giáo nhận quyết định cử đi học có xác định rõ thời gian tập trung học tập trên 3 tháng, trong thời gian trên 3 tháng đó Nhà giáo sẽ không trực tiếp đứng lớp giảng dạy, vì thế không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi (đứng lớp) ngay vào tháng liền kề sau khi đi học theo quyết định này là có cơ sở.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Phụ cấp với giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

>> Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

>> Giải đáp về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

>> Hướng dẫn tính thời gian hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Từ khóa: Phụ cấp ưu đãi