(Chinhphu.vn) – Thực hiện Nghị định 24/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ giúp tổ chức lại thị trường vàng theo hướng quản lý chặt chẽ thị trường vàng miếng, trong khi đó vẫn tạo điều kiện cho lĩnh vực sản xuất gia công, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của NHNN mới đây.

Ông Nguyễn Quang Huy cho rằng cùng với sự phát triển của nền kinh tế và tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cơ chế quản lý kinh doanh vàng theo Nghị định 174 và Nghị định 64 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, tác động tiêu cực đến thị trường vàng, ngoại tệ; làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, đòi hỏi cần được thay thế để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Như vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định 24/NĐ/CP không chỉ đáp ứng những yêu cầu khách quan của nền kinh tế mà còn thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Nhìn vào thực tế, tình trạng bất ổn của thị trường vàng trong thời gian gần đây như một căn bệnh trầm kha cần có biện pháp điều trị tích cực, căn cơ mới có thể ổn định, phục hồi. Vì thế, Nghị định 24 được dư luận đánh giá là giải pháp tổng thể đối với thị trường vàng, có tầm ảnh hưởng rộng, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 24 sẽ giúp tổ chức lại thị trường vàng theo hướng quản lý chặt chẽ thị trường vàng miếng, trong khi đó vẫn tạo điều kiện cho lĩnh vực sản xuất gia công, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định số 24, NHNN được Chính phủ giao là cơ quan thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh vàng. NHNN tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đây cũng là cơ sở để NHNN tiến hành việc mua bán vàng miếng, huy động vàng miếng trong dân để bình ổn thị trường vàng và có nguồn lực phát triển đất nước. Bên cạnh đó, đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ, NHNN quản lý thông qua việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, lãnh đạo các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cần sớm có kiến nghị với NHNN để phối hợp giải quyết, đồng thời tìm ra những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong điều kiện hiện nay.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn; cấp Giấy phép cho các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài; thẩm định hồ sơ và có ý kiến về việc doanh nghiệp trên địa bàn có đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Về trách nhiệm báo cáo, định kỳ hàng tháng, năm, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Thống đốc NHNN (qua Vụ Quản lý ngoại hối) tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

NHNN và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố sẽ có các biện pháp triển khai hiệu quả và tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 24 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 16 của NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Văn Chính