(Chinhphu.vn) – 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã khai thác được gần 43.000 tấn thủy sản, đạt 51,7% kế hoạch năm 2012, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Ảnh minh họa

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 13.234 tấn, sản lượng thủy sản khai thác đạt 29.698 tấn.

Sản phẩm thủy sản chế biến xuất khẩu đạt trên 1.300 tấn, giá trị kim ngạch chế biến thuỷ sản xuất khẩu ước thực hiện trên 12 triệu USD, đạt 48,8% so với kế hoạch.

Ngoài tập trung khai thác, nuôi trồng, các trung tâm giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã sản xuất 142 triệu con giống các loại (tôm 80 triệu con, nhuyễn thể 42 triệu con, cá nước ngọt 20 triệu con).

Thanh Châu

 

Từ khóa: Quảng Ninh , thủy sản