(Website Chính phủ) - Sáng 24/7, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa XII đã bầu ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Trong phiên làm việc sáng 24/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu Quốc hội về nhân sự Chủ tịch nước.

Quốc hội đã tiến hành thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Theo danh sách này, ông Nguyễn Minh Triết được giới thiệu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Quốc hội đã tiến hành bầu cử Chủ tịch nước. Kết quả ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử với 98,78% số phiếu hợp lệ.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân cả nước trao cho. Trên cương vị công tác của mình, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp, với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội. Tích cực chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng và an ninh của Nhà nước ta. Tôi hứa thực hiện cao nhất Chương trình hành động đã đề ra khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII".

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo Tờ trình, bà Nguyễn Thị Doan (Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương) được đề cử để bầu Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ) được đề cử để bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới, ông Trương Hòa Bình (Thứ trưởng Bộ Công an) được đề cử để bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Trần Quốc Vượng (Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) được đề cử để bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều 24/7, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp trao đổi về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Họ và tên:              NGUYỄN MINH TRIẾT

Tên thường gọi:     Sáu Phong

Giới tính:               Nam

Ngày sinh:             8/10/1942

Quê quán:             Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Nơi cư trú:            72 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc:                Kinh

Tôn giáo:               Không

Trình độ học vấn:    Đại học

Trình độ chuyên môn:      Đại học Toán; Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ:     Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Nơi làm việc:         Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào Đảng:      30/3/1965

Ngày chính thức:   30/3/1966

Sức khỏe:             Tốt

Khen thưởng:        Huân chương Độc lập Hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất

Kỷ luật:                 Không

Là đại biểu Quốc hội khóa:    IX, XI, XII.

Tóm tắt quá trình công tác

Năm 1960 đến tháng 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn - Gia Định.

- Tháng 12/1963 đến năm 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương cục miền Nam); Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

- Năm1974 đến tháng 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

- Tháng 9/1979 đến tháng 7/1981: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Tháng 7/1981 đến tháng 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung uơng Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Tháng 01/1988 đến tháng 9/1989: Tỉnh ủy viên tỉnh Sông Bé.

- Tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1991).

- Tháng 12/1991 đến tháng 12/1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khóa IX.

- Tháng 01/1997 đến tháng 12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 12/1997 đến tháng 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Tháng 01/2000 đến tháng6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 5/2002 đến tháng 6/2006: Đại biểu Quốc hội khóa XI.

- Tháng 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tháng 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giang Oanh