(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

Người làm việc trên phương tiện chuyên dùng chở dầu, ngoài bằng, chứng chỉ nghiệp vụ theo chức danh, phải có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt tương ứng

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam in, phát hành, hướng dẫn và quản lý thống nhất việc sử dụng phôi bằng, chứng chỉ chuyên môn; tổ chức thi, cấp, đổi, chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng nhì trở lên trên phạm vi toàn quốc; tổ chức thi, cấp, đổi, chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc.

Các Sở Giao thông vận tải được phân cấp tổ chức thi, cấp, đổi, chuyển đổi bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế và bằng máy trưởng hạng ba; tổ chức kiểm tra, cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề thuyền viên.

Để được dự thi lấy bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, người dự thi đủ 20 tuổi trở lên, được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng hạng bằng.

Bằng thuyền trưởng và bằng máy trưởng được phân thành 3 hạng: Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Bằng thuyền trưởng hạng ba gồm hạng ba và hạng ba hạn chế.

Người dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn phải được công nhận học xong chương trình bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại chứng chỉ chuyên môn. Trong đó, đối với chứng chỉ chuyên môn đặc biệt như điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao hay điều khiển phương tiện đi ven biển, người dự thi phải có bằng thuyền trưởng từ hạng ba trở lên; có thời gian nghiệp vụ theo chức danh thuyền trưởng hạng ba đủ 24 tháng trở lên.

Như vậy, Quy chế mới đã bỏ những quy định “cứng” về trình độ văn hóa đối với các đối tượng tham gia dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhì; đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tham gia học tập, thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Cũng theo Quy chế này, người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các Bộ, ngành trong nước hoặc nước ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phương tiện thủy nội địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng, đặc biệt phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Qua số liệu điều tra từ 974.399 người tham gia điều khiển phương tiện thủy nội địa cho thấy, hiện cả nước còn 86.096 người, chiếm 79,42% thiếu bằng thuyền trưởng. Ngoài ra, số người phải có chứng chỉ lái phương tiện là 429.521 người, chiếm 96,54%. Người chưa có giấy chứng nhận học tập pháp luật giao thông là 406.989 người, chiếm 96,69%.

Mai Linh

(Nguồn: Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT)