(Chinhphu.vn) – Ông Cao Anh Tiến (tỉnh Hưng Yên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định: "... Đối với những trường hợp giữ chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội thì được truy nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội".

Ông Tiến đề nghị cho biết, các trường hợp giữ chức danh khác theo quy định trên bao gồm những chức danh nào?

Về vấn đề trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo số lượng cán bộ quy định tại Điều 1 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ, ngoài các chức danh bầu cử và bốn chức danh chuyên môn thì tùy theo khối lượng công việc, lĩnh vực công tác và khả năng cán bộ của từng địa phương, UBND tỉnh, thành phố phê duyệt bố trí cán bộ còn lại vào các chức danh khác thuộc UBND xã. Đối với những lĩnh vực công tác mà không đủ cán bộ thì bố trí kiêm nhiệm.

Việc bố trí các chức danh khác: Phó trưởng công an theo quy định tại Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 về công an xã; Phó trưởng ban Chỉ huy quân sự theo quy định tại Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ, nếu bố trí chức danh nào thì được cộng them chức danh đó ngoài số lượng cán bộ đã quy định tại Điều 1 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Đối chiếu với nội dung trên thì cán bộ cấp xã có thời gian giữ chức danh như: Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa – Thông tin – Thể dục, thể thao; Kinh tế; Giao thông thủy lợi và Phát triển nông thôn; Kế hoạch – Thống kê – Dân số và trẻ em; Phó trưởng Công an; Phó trưởng ban Chỉ huy quân sự, có trong định biên được UBND tỉnh phê duyệt hưởng sinh hoạt phí và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, trường hợp chưa đóng bảo hiểm xã hội thì được truy đóng để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc