(Chinhphu.vn) - Ông Sử Quốc Độ (suquocdo@...) là giáo viên tiểu học từ năm 1984. Ông Độ có 20 năm đầu trực tiếp đứng lớp, thời gian còn lại làm kế toán - văn phòng và hiện là cán bộ thư viện trường học, mã ngạch lương hiện tại 15.114, hệ số lương 3,96. Trường hợp của ông Độ có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Vấn đề ông Độ hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Đối tượng, phạm vi áp dụng, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp được hưởng phụ cấp thâm niên

Đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo là nhà giáo trong biên chế, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15); đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Nhà giáo trong biên chế đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. Các đối tượng này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nêu trên không bao gồm thời gian sau: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định nêu trên đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Trường hợp ông Sử Quốc Độ phản ánh, đối chiếu các điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo nêu trên thì thấy ông Độ đã đạt được một số điều kiện sau: Đang làm việc cơ sở giáo dục công lập; đã được chuyển xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; đã có 20 năm trực tiếp giảng dạy, đã được xếp và hiện đang ở ngạch giáo viên tiểu học mã ngạch 15.114.

Tuy nhiên, thời gian hiện nay ông đang làm công tác thư viện trường học có được coi là đang làm công tác giảng dạy hay không thì cần được cơ quan quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định.

Chế độ thâm niên nhà giáo mới bắt đầu được triển khai thực hiện từ ngày 20/2/2012 theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, vì vậy trước tháng 3/2012 chưa có đơn vị nào chi trả chế độ phụ cấp này. Nếu cơ quan quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định trường hợp giáo viên được điều động làm công tác thư viện trường học là giáo viên đang giảng dạy, thì ông Độ sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngoài ra, thông tin do ông Độ cung cấp là ông đang hưởng hệ số lương 3,96 theo mã ngạch 15.114, có thể có một trong hai dữ liệu này chưa chính xác. Bởi vì, nếu ông đang được xếp mã ngạch 15.114 dành cho giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo trung cấp, thì hưởng lương theo thang lương 12 bậc của ngạch viên chức loại B tại bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (Bậc 1 hệ số 1,86; Bậc 2 hệ số 2,06; Bậc 3 hệ số 2,26; Bậc 4 hệ số 2,46; Bậc 5 hệ số 2,66; Bậc 6 hệ số 2,86; Bậc 7 hệ số 3,06; Bậc 8 hệ số 3,26; Bậc 9 hệ số 3,46; Bậc 10 hệ số 3,66; Bậc 11 hệ số 3,86; Bậc 12 hệ số 4,06). Ở thang lương này không có bậc lương nào có hệ số 3,96.

Nếu thực tế đúng là ông Độ đang hưởng hệ số lương 3,96, thì mã ngạch ông đã được xếp không phải là 15.114, mà là mã ngạch 15a.204 dành cho giáo viên tiểu học chính có trình độ đào tạo cao đẳng, hệ số 3,96 đang hưởng là hệ số lương bậc 7/10, theo thang lương 10 bậc của ngạch viên chức loại A0 tại bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đề nghị ông Độ đối chiếu các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động giáo viên, quyết định nâng bậc lương và căn cứ trình độ đào tạo của mình để biết chính xác mã ngạch được xếp, ngạch bậc lương và hệ số lương đang hưởng có đúng quy định hay không.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ khóa: Phụ cấp thâm niên nhà giáo , Nghị định 54/2011/NĐ-CP