(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Lưu Xuân Đường (xuanduongdbp@..) sử dụng 1 thửa đất, được cấp thẩm quyền xác nhận đã sử dụng trước ngày 15/10/1993, không nằm trong quy hoạch, sử dụng ổn định, đúng mục đích, không có tranh chấp.

Bố đẻ ông Đường đã chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho 2 con trước ngày 1/7/2004 theo đúng quy định của pháp luật, đã làm nhà ở trên các thửa đất được chia và nộp phí chuyển QSDĐ.

Ông Đường hỏi: Nếu làm Giấy chứng nhận QSDĐ thì ông có phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở không? Nguồn gốc thửa đất như trên nhưng Văn phòng đăng ký QSDĐ đã quyết định thu tiền sử dụng đất của cả 3 hộ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP thì có đúng không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở do tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất, tự chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên của tổ chức trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (là ngày 24/12/2004), khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân; lần giao đất sau thu 100% tiền sử dụng đất.

Cụ thể  trường hợp ông Lưu Xuân Đường, nếu sự việc đúng như ông trình bày là gia đình ông đang sử dụng đất ở trong hạn mức, có giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay đã được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 1/7/2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Đất đai và điểm a, khoản 4, Điều 3 Nghị định 198/2004/NĐ-CP gia đình ông được cấp giấy chứng nhận QSDĐ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nếu đất ở của gia đình ông đang sử dụng có nguồn gốc do tổ chức sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất, tự chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho cán bộ, công nhân viên của tổ chức, rồi người được phân phối đất ở đó lại chuyển nhượng cho gia đình ông, hoặc chuyển nhượng qua người khác, rồi người khác lại chuyển nhượng cho gia đình ông trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày Nghị định 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (là ngày 24/12/2004) thì gia đình ông là đối tượng thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP.

Do thông tin ông Đường cung cấp còn hạn chế, đề nghị ông tìm hiểu nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, đối chiếu các giấy tờ về đất của gia đình ông với quy định của pháp luật để rõ việc Văn phòng đăng ký QSDĐ quyết định thu tiền sử dụng đất đối với gia đình ông theo điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP đã đúng chưa. 

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất