(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp vướng mắc của Công ty Bachy Soletanche Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) về việc trả lương làm thêm giờ đối với ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù cho người lao động.

Theo Điều 72, Bộ luật Lao động quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục) và người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần. Điều 73 Bộ luật Lao động cũng quy định 9 ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ cố định mà người lao động được hưởng nguyên lương và trong trường hợp ngày nghỉ lễ này trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Tại khoản 1, Điều 61 Bộ luật Lao động quy định người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được trả lương ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm; người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động đã thỏa thuận với người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ và ngày lễ này trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm (trong đó có 100% tiền lương cho thời gian nghỉ lễ được hưởng nguyên lương và 200% tiền lương làm thêm giờ).

Trường hợp người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động  làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Lao động thì người lao động được trả lương ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân