(Chinhphu.vn) –  Đối với trường hợp các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng BHXH thì cho phép doanh nghiệp đóng BHXH cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Theo phản ánh của ông Đặng Anh (tỉnh Quảng Ninh), hiện nay có trường hợp người lao động chuyển công tác sang đơn vị khác nhưng đơn vị cũ còn nợ tiền BHXH nên chưa chốt được sổ BHXH tại đơn vị cũ. Do vậy, cơ quan BHXH không cho người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị công tác mới. Điều này gây nhiều bức xúc cho người lao động.

Ông Anh đề nghị cơ quan chức năng cho biết biện pháp giải quyết trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, Luật BHXH quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động hàng tháng đóng BHXH theo quy định thuộc trách nhiệm của mình và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động tiền đóng BHXH theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, còn nợ tiền đóng BHXH cho người lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết các chế độ BHXH và xác nhận đóng BHXH trên sổ BHXH khi thôi không còn làm việc, khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác…

Để khắc phục vướng mắc và đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia BHXH trong trường hợp chậm đóng, nợ đóng BHXH nêu trên, tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ/BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam có hướng dẫn đối với trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của kỳ trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì ghi, xác nhận đến thời điểm người lao động ngừng việc.

Nếu số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng thì đơn vị phải có văn bản cam kết gửi cơ quan BHXH, ghi rõ thời hạn đóng đủ số tiền còn nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Gần đây nhất, tại Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng BHXH.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp đóng BHXH cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định và trường hợp doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phá sản nếu chưa giải quyết xong khoản nợ BHXH theo Luật Phá sản thì được xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi được khoản nợ BHXH của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH vào sổ BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Loại hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên phải đóng BHXH

- Đơn vị còn nợ BHXH, có được hưởng chế độ hưu?

Từ khóa: Luật bảo hiểm xã hội