(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm cán bộ một số Bộ, ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

Cụ thể, tại Quyết định 82/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Tám giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 98/QĐ-TTg,  Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Tại Quyết định 81/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Bá Hoàn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tại Quyết định 93/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Hoàng Diên