(Chinhphu.vn) - Để tăng cường quản lý, đưa hoạt động đầu tư công vào nề nếp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sẽ quyết liệt trong thẩm định phân bổ nguồn vốn đầu tư, nếu dàn trải, không hiệu quả phải bố trí lại, hoặc thu hồi về ngân sách Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bên lề Hội nghị toàn quốc Ngành Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4/7, về vấn đề chấn chỉnh đầu tư công.

PV: Có một số ý kiến cho rằng quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-CP của Thủ  tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý  đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ còn gặp vướng mắc, cụ thể là gì thưa ông?

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Có thực tế là Chỉ thị 1792 rất được hoan nghênh nhưng khi thực hiện tại các địa phương lại gặp không ít khó khăn. Bởi mỗi dự án, đều có Ban Quản lý, công trình đã trúng thầu, đang thi công thì nay tạm dừng cũng không đơn giản, không thể thực hiện trong vòng vài tháng, thậm chí nếu phá vỡ hợp đồng sẽ bị kiện. Do đó, có những dự án phải trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dứt khoát cắt đầu tư dàn trải, thậm chí thu vốn lại, điều này gây xung đột lợi ích, bị phản ánh là quá chặt chẽ. Nhưng sự chặt chẽ đó là cần thiết, có thể rất khó thực thi trong những lần đầu nhưng dần dần sẽ vào nề nếp, để đảm bảo vốn đầu tư được bố trí đúng theo quy định của Chính phủ, tập trung và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta có chủ trương linh hoạt trong việc phân bổ vốn cho các dự án như công trình đã hoàn thành mà chưa đủ vốn thì bố trí đủ 100%, hoặc 90% (trừ tiền chờ bảo hành công trình), hoặc phải bố trí đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, điều này rất quan trọng. Ví dụ con đường dài 10km, đang làm km đầu tiên, cho phép hoàn thành để bàn giao, còn 9km để lại, hay đoạn kè trên sông, làm 5km kè với 1.000 tỷ đồng, nhưng đang khởi công dở dang thì cho làm nốt rồi khóa 2 đầu, đảm bảo chống lũ… Như vậy, số công trình tiếp tục được thi công nhiều nhưng làm gọn theo gói, gọn theo công trình, biện pháp này rất hiệu quả, có sự đồng thuận.

PV: Với những giải pháp quyết liệt như vậy, tình hình giải ngân vốn đầu tư ngân sách trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Qua kiểm tra việc bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ cho thấy các Bộ, ngành, địa phương thật sự tập trung bố trí vốn theo quy định của Chính phủ, nên số vốn các công trình hoàn thành trong năm 2012 tăng lên nhiều, số công trình khởi công mới rất ít. Riêng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư hỗ trợ có mục tiêu số dự án khởi công mới chưa bằng 50% so với bố trí trước đây, nhưng số dự án hoàn thành tăng lên. Đây là hiệu quả bước đầu, nếu tiếp tục thực hiện tốt thì từ nay đến năm 2015 chúng ta sẽ cải thiện dần sự dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

PV: Việc giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách 6 tháng đầu năm còn thấp, Bộ trưởng nhận định thế nào về diễn biến giải ngân 6 tháng cuối năm?

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Thường vốn bố trí tổng số từ đầu năm nhưng khoảng tháng 3, 4 mới chuyển về các địa phương, bộ, ngành, nên đầu năm chưa triển khai nhiều công trình. Từ nay đến cuối năm, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính ít nhất phải giải ngân khoảng 21.000 tỷ đồng/tháng trong 5 tháng còn lại, nếu tính vốn đối ứng và vốn khác vào khoảng 22.000-23.000 tỷ đồng, đây không phải gói tăng thêm mà hoàn toàn nằm trong kế hoạch phân bổ từ đầu năm.

Huy Thắng