(Chinhphu.vn) - Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (TP. Hà Nội) đề nghị được hướng dẫn việc tính cước vận chuyển và áp dụng bảng giá ca máy khi có biến động về giá nhiên liệu trong quá trình thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.

Năm 2008, Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thực hiện hợp đồng thi công công trình Hạ tầng vào khu quy hoạch Đại học Huế và công trình đường nối từ Quốc lộ 1A vào khu quy hoạch Đại học Huế. Hợp đồng được thanh quyết toán theo từng đợt.

Dự toán công trình áp dụng cước vận chuyển theo các quyết định năm 2008, 2009 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty thực hiện hợp đồng từ năm 2008 đến năm 2011. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay trên địa bàn TP. Huế chưa ban hành cước vận chuyển mới, trong khi giá nhiên liệu khi thực hiện quyết toán có biến động. Công ty Vinaconex hỏi: Trong trường hợp này Công ty có được bù giá nhiên liệu trong vận chuyển không?

Về bảng giá ca máy, dự toán công trình áp dụng bảng giá ca máy theo Công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành năm 2008. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến tháng 5/2011 trên địa bàn TP. Huế chưa ban hành bảng giá ca máy mới mà chỉ điều chỉnh theo văn bản hướng dẫn số 551/SXD-QLXD ngày 19/6/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty Vinaconex 6 muốn biết, Công ty có được bù giá nhiên liệu và nhân công trong ca máy ngoài điều chỉnh theo Công văn số 551/SXD-QLXD trong các đợt thanh quyết toán không?

Vấn đề Công ty Vinaconex 6 hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán cũng như điều chỉnh giá của hợp đồng xây dựng thực hiện theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan theo từng thời kỳ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá khi thay đổi vật liệu xây dựng

>> Hướng dẫn quyết toán công trình đã hết thời gian bảo hành

>> Quy định về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

>> Hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do biến động giá

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , quyết toán hợp đồng xây dựng