(Chinhphu.vn)- SCIC phải trở thành nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ, một công cụ quan trọng giúp nhà nước chủ động trong quá trình sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước góp phần tái cấu trúc lại nền kinh tế.

Hội nghị Tổng kết-Ảnh: Chinhphu.vn

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động (1/8/2006-1/8/2011) của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ngày 18/7.

 Qua 5 năm hoạt động, với tư cách một tổ chức kinh tế đặc biệt của Chính phủ, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại gần 1.000 doanh nghiệp; đã thực hiện đánh giá và phân loại các DN tiếp nhận, đã thực hiện bán vốn tại gần 520 DN, trong đó bán hết vốn tại 466 DN với giá trị khoảng 1.280 tỷ đồng. Số tiền thu về đạt khoảng 2.770 tỷ đồng, gấp 2,17  lần so với mệnh giá cho thấy đồng vốn Nhà nước không chỉ được bảo toàn mà còn tạo thêm giá trị gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nhận định: Hoạt động kinh doanh của SCIC đạt hiệu quả khá, các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu đều tăng gấp nhiều lần so với thời điểm thành lập. Trong đó, tổng tài sản của SCIC tăng hơn 8 lần;  nguồn vốn chủ sở hữu tăng gần 6 lần;  lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 2.282 tỷ đồng tăng trên 20 lần so với năm 2006.

Tổng giá trị vốn nhà nước  do SCIC quản lý không ngừng gia tăng do vốn nhà nước được đưa vào các DN có hiệu quả, số tiền Nhà nước dự kiến tiếp tục  thu về đến hết năm 2012 gần 8.000 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư của SCIC đến nay đã đạt trên 6.000 tỷ đồng dưới nhiều hình thức như: mua cổ phiếu, trái phiếu của các DN, góp vốn thành lập DN mới.  

Không chỉ thực hiện tái cơ cấu phần vốn nhà nước tại DN, SCIC còn giúp đem lại các giá trị gia tăng cho DN thông qua việc giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao năng lực quản trị, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thông qua đó gia tăng giá trị của DN và phần vốn nhà nước tại DN.

Trên thực tế, hầu hết các DN sau khi chuyển giao về SCIC đều đạt tốc độ tăng trưởng khá. So với thời điểm chuyển giao, vốn nhà nước theo giá trị sổ sách của các DN tăng 26%, doanh thu bình quân tăng 61,6%, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2010 đạt 18,5% so với 15,8% năm 2008.

Định hướng phát triển tổng quát của Tổng công ty đến năm 2020 là trở thành tập đoàn đầu tư chiến lược của Chính phủ, không những thế, SCIC còn là công cụ, một kênh truyền vốn để nhà nước chủ động trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích trong 5 năm hoạt động, SCIC đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III.

Huy Thắng