(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ đối ngoại nhân dân theo nguyên tắc tự chủ tài chính và tự huy động nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu Liên hiệp Hữu nghị xây dựng đề án thành lập Quỹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét, phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí ban đầu và nguồn cho Quỹ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát số biên chế hiện có của cơ quan thường trú Liên hiệp Hữu nghị để bổ sung biên chế công chức phù hợp với vị trí, chức danh và nhiệm vụ được giao. Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về vai trò, vị trí của các hội đặc thù đã được xác định là tổ chức chính trị - xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Cũng theo văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp Hữu nghị là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư.

Thủ tướng yêu cầu Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phối hợp công tác với các Bộ, ngành, các địa phương trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và quản lý của Nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp Hữu nghị cần tổ chức hoạt động theo các phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; tích cực, chủ động đấu tranh dư luận, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế…

Quốc Hà