(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý việc Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11.

Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Theo dõi khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ cho biết, dự kiến, hội nghị Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 sẽ diễn ra ngày 22/11/2012 tại Hà Nội.

Trước đó, Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 10 đã diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội với chủ đề “Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ đối thoại phòng, chống tham nhũng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”; Hội nghị Đối thoại về phòng, chống lần thứ 9 đã diễn ra ngày 25/5/2011 tại Hà Nội với chủ đề “Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và khai thác khoáng sản”.

Đối thoại lần thứ nhất được tổ chức từ giữa năm 2007 và trước đó một năm, Luật Phòng chống tham nhũng của Việt Nam cũng có hiệu lực thực thi.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, kể từ khi triển khai Luật Phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những chuyển biến rõ nét ở nhiều mặt, trong đó có việc tập trung hoàn thiện thể chế, góp phần hình thành cơ bản khuôn khổ pháp lý đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Phương Hiển

Tin liên quan:

> Phòng, chống tham nhũng phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

> Đối thoại phòng chống tham nhũng có tác động tích cực

> Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 vào tháng 12/2011

Từ khóa: phòng , chống tham nhũng , lãng phí