(Chinhphu.vn) – Đó là khẳng định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trình hồ sơ đề nghị Nhà nước xét tặng các giải thưởng cao quý năm 2011.

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị để sớm họp 14 Hội đồng xét duyệt giải thưởng cấp Bộ (chuyên ngành) trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước.

Kết quả xét duyệt của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng.

Khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận, Bộ đã cam kết các Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước sẽ cố gắng tối đa để có thể trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định: Thông tin sẽ công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 vào ngày 2/9/2011 là không chính xác.

Liên quan đến trường hợp của nhạc sỹ Phạm Tuyên, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ có giá trị to lớn, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, được công chúng yêu thích, mến mộ.

Tuy nhiên, việc xét tặng giải thưởng vẫn phải tuân theo quy trình, quy định Nhà nước đã đề ra.

Để có cơ sở trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng giải thưởng cho nhạc sỹ Phạm Tuyên trong năm 2011, Bộ đã giao Hội Nhạc sĩ Việt Nam triển khai các thủ tục theo quy định, hướng dẫn nhạc sĩ Phạm Tuyên lập hồ sơ đăng ký tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, chọn và đăng ký tên tác phẩm, cụm tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở của mình để xem xét hồ sơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên theo đúng quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15/9.

Phương Chi