(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo về vấn đề chuyển tuyến khám; quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Khám chữa bệnh vượt tuyến gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện vẫn còn tồn tại vấn đề về chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, gây khó khăn trong quản lý, giám sát; việc phân bố thẻ BHYT chưa phù hợp, có bệnh viện quá tải có bệnh viện lại quá ít, dẫn đến tình trạng không đảm bảo cân đối quỹ BHYT; nhiều bệnh nhân tự vượt tuyến hoặc trái tuyến khám chữa bệnh gây quá tải tại các bệnh viện tuyến trên…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết những giải pháp khắc phục như: đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, xem xét quy định khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh phù hợp; đồng thời triển khai đề án bác sỹ gia đình, đề án bệnh viện vệ tinh, tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở để người dân yên tâm với chất lượng khám chữa bệnh tuyến ban đầu, hạn chế tình trạng vượt tuyến.

Bên cạnh đó, hiện Bộ Y tế đang chỉ đạo các sở y tế thực hiện nghiêm Thông tư 10/2009/TT-BYT, đồng thời tiến hành sửa đổi, bổ sung Thông tư để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh ban đầu, việc phân bố thẻ BHYT, việc chuyển tuyến đối với những bệnh nhân mãn tính…

Tại hội nghị giao ban sáng cùng ngày giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hai đơn vị đã thống nhất quan điểm cho các bệnh viện chức năng có các phòng khám đa khoa được khám chữa bệnh ban đầu, nhằm tận dụng được nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để giảm tải cho các tuyến trên.

Tuy nhiên, theo ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các bệnh viện này phải thực hiện thanh toán theo phương thức định suất. Nghĩa là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh bình quân tính trên mỗi thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng nhằm tránh nạn lạm dụng quỹ BHYT.

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết quan điểm xác định trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến là những trường hợp người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu đã đăng ký hoặc khám chữa bệnh không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định (trừ trường hợp cấp cứu).

Các trường hợp này sẽ phải tự chi trả 30% chi phí khám chữa bệnh, Quỹ BHYT sẽ chi trả 70%. Tuy nhiên, riêng trường hợp đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở xã này nhưng khám ở xã khác thì BHYT sẽ thanh toán 100%.

Tính đến thời điểm này, tỷ lệ người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã chiếm khoảng 20%, tuyến huyện 60%, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương 20%.

Thúy Hà