(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bạn đọc, hiện đối tượng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (1 trong 9 nhóm đối tượng được miễn học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ) đang gặp vướng mắc về thủ tục để được miễn học phí.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Thanh Giang (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), với nội dung như sau: Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa là một trong những nhóm đối tượng được miễn học phí.

Theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn học phí phải bao gồm bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính).

Tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC và Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, mẫu số 5 nêu trên chỉ cấp cho trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu còn đi học, nhưng thực tế sinh viên hầu hết đều từ 18 tuổi trở lên.

Theo ông Giang, như vậy quyết định miễn học phí cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa sẽ không có giá trị nếu sinh viên đó mồ côi trước năm 18 tuổi. Sinh viên mồ côi sau năm 18 tuổi cũng không được miễn học phí do không đủ điều kiện để được cấp bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Ông Thanh Giang đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết vướng mắc trên để sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ có thể nhận tiền miễn học phí theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ đã chuyển phản ánh trên của bạn đọc đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, trả lời và sẽ thông tin chi tiết trên Cổng TTĐT Chính phủ ngay sau khi có văn bản trả lời.

Ban Bạn đọc