(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ông Trần Văn Quyền (tỉnh Bắc Giang) hỏi: Khi bổ nhiệm 1 Phó trưởng phòng tại một cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nếu chức danh này lại có 2 người trong diện quy hoạch quy trình, thủ tục bổ nhiệm được thực hiện theo văn bản nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã có Văn bản số 817/SNV-TCBM&BC, ngày 22/10/2008 trả lời cụ thể.

Mời bạn đọc nhấn vào đây để xem chi tiết.

Ban Bạn đọc