(Website Chính phủ) - Bạn Đặng Vũ (tỉnh Kon Tum) là kỹ sư cơ khí tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Giao thông Vận tải. Sau khi ra trường đã nộp hồ sơ xin việc vào một số cơ quan Nhà nước tại tỉnh nhà nhưng không được nơi nào nhận. Vậy làm thế nào để được làm việc cống hiến cho quê hương Kon Tum? Bạn Đặng Vũ đặt câu hỏi. Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum có Công văn số 539/SNV-CCVC trả lời như sau:

Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước quy định: "Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, theo chỉ tiêu biên chế được giao và phải thông qua thi tuyển".

Thực tế hiện nay, số chỉ tiêu biên chế hành chính hàng năm Bộ Nội vụ giao cho UBND tỉnh Kon Tum đã được phân bổ cho các Sở, ban ngành và được sử dụng hết, do đó các cơ quan, đơn vị không có chỉ tiêu để tuyển thêm người vào làm việc.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên môn theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP14/2008/NĐ-CP của Chính phủ và căn cứ chỉ tiêu biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2008 thì tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức thi tuyển công chức hành chính trong năm 2008.

Việc thi tuyển công chức này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các đơn vị có nhu cầu từng ngành, nghề. Nếu công dân Đặng Vũ quan tâm thì liên hệ mua hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo. Tỉnh sẽ quan tâm và ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp tình nguyện công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa.  

Ban Bạn đọc - Đối ngoại