(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình Tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương vào ngày 10/3 tới.


Đến nay đã có trên 1,9 triệu HSSV của hơn 1,7 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vay trên 24.000 tỷ đồng theo Chương trình này. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện điểm cầu truyền hình tại địa phương, cử lãnh đạo chủ trì cầu truyền hình. Văn Phòng Chính phủ chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện cầu truyền hình tại trụ sở Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền và những vấn đề cần tháo gỡ trong việc thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên, đánh giá sự phù hợp của đối tượng, tỷ lệ hoàn trả vốn vay,...

Báo cáo đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) đối với Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV cho phù hợp với yêu cầu mới; dự kiến Chương trình trong 3 năm tới, dự kiến mức và nguồn vồn để cho vay phù hợp với lộ trình điều chỉnh học phí do Bộ Tài Chính chuẩn bị.

Bộ Giáo dục và  Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các báo cáo liên quan đánh giá kết quả của công tác trao đổi thông tin về quá trình vay, học tập và ra trường của học sinh, vai trò của nhà trường trong việc thông tin, tuyên truyền, thu hồi vốn vay, kiến nghị các biện pháp để triển khai Chương trình có hiệu quả trong thời gian tới...

Được biết, sau gần 3 năm triển khai Chương trình tín dụng đối với HSSV (theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg), đến nay đã có trên 1,9 triệu học sinh, sinh viên của hơn 1,7 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vay trên 24.000 tỷ đồng theo Chương trình này.

Để bảo đảm việc triển khai Chương trình Tín dụng đối với HSSV ngay trong năm 2010-2011 được phù hợp với tình hình thực tế, tháng 9/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh mức cho vay đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo để mức cho vay này thấp hơn mức cho vay đối tượng thuộc diện hộ nghèo.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ cho vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng đối với HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính theo đúng quy định.

Hoàng Diên