(Chinhphu.vn) - Cơ quan xếp hạng tín nhiệm danh tiếng Standard & Poor’s (S&P) vừa nâng điểm triển vọng kinh tế của Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định”.

Đánh giá tín nhiệm về kinh tế Việt Nam mà S&P mới công bố dựa trên thành công trong việc hạ thấp tỷ lệ lạm phát của Việt Nam.

Thông cáo của S&P cho rằng những nguy cơ về ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính ở Việt Nam đã giảm bớt.

Năm 2011, Việt Nam đã thay đổi chính sách từ thúc đẩy tăng trưởng cao sang ổn định giá cả và đối phó với những thách thức khác như dự trữ ngoại tệ giảm, thâm hụt ngân sách tăng cao, áp lực giảm giá tiền đồng. Với việc giảm lãi suất liên tục, Chính phủ Việt Nam đã kiềm chế được lạm phát, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5/2012 xuống còn 8,34% .

Standard and Poor's dự báo, những cải thiện trên sẽ được duy trì, bởi vì Chính phủ Việt Nam đã tỏ quyết tâm vẫn đặt ưu tiên vào việc ổn định giá cả.

Nguyễn Chiến

Từ khóa: xếp hạng tín nhiệm