(Chinhphu.vn) – Các chuyên gia khuyến cáo Việt Nam cần xây dựng chiến lược trung và dài hạn để đảm bảo có nguồn tài chính đáp ứng được các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Các giải pháp về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu đã được các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận tại Hội thảo do Nhóm công tác về BĐKH của các Tổ chức phi chính phủ (CCWG) và Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về BĐKH (VNGO&CC) tổ chức ngày 11/6.

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lê Công Thành, các chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó BĐKH, chiến lược ứng phó BĐKH, chương trình hành động quốc gia… đã đề cập cụ thể đến vấn đề nguồn tài chính cho lĩnh vực này.

Đặc biệt, trong Chiến lược ứng phó BĐKH đã có tầm nhìn dài hạn với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 3 nhiệm vụ liên quan đến tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn và sử dụng đầu tư hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Quỹ Môi trường toàn cầu ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014 cũng sẽ tập trung hỗ trợ về đa dạng sinh học, sử dụng đất và BĐKH. Ngoài các nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đầu tư 11 dự án ưu tiên cho BĐKH. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH với tổng dự toán khoảng 14.300 tỷ đồng, vốn đối ứng các địa phương 3.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn tài chính chủ động ứng phó với BĐKH, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam nên có chiến lược trung và dài hạn để đảm bảo các hoạt động thích ứng với BĐKH có nguồn tài chính để triển khai. Bên cạnh đó, cần phải có giải pháp tối ưu hóa, huy động nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế cho BĐKH. Đồng thời, nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn quốc tế, có giải pháp sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ.

Cũng theo các chuyên gia, ngoài việc huy động từ các nguồn trên, quan trọng nhất là cần tăng cường tính tự chủ, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, có phương thức đánh giá, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn để đảm bảo có một cơ chế tài chính vững chắc.

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Trưởng Ban điều hành Mạng VNGO&CC khẳng định, với nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế, nhiều hoạt động hiệu quả hỗ trợ các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nghèo, vùng sâu, xa đã được xây dựng, giúp họ có khả năng chủ động hơn trong việc ứng phó với BĐKH và phát triển sinh kế bền vững.

Thu Cúc