(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bất động sản; công bố danh sách các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) đang hoạt động và tên các sàn giao dịch vi phạm.

Ảnh minh họa

Việc làm này nhằm đảm bảo thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Theo đó, Sở Xây dựng cần phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ BĐS cho các đối tượng, đặc biệt là các hoạt động môi giới, định giá và quản lý sàn giao dịch BĐS; nghiên cứu chính sách chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sàn giao dịch BĐS.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ BĐS; định kỳ 6 tháng cung cấp danh sách doanh nghiệp được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngưng hoặc bị cấm hoạt động, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực này.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các sản phẩm BĐS đã được giao dịch qua sàn.

Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, sàn giao dịch BĐS về tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như các nghĩa vụ thuế có liên quan.

UBND quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh BĐS và dịch vụ BĐS của các đơn vị, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn.

Thanh Châu

Từ khóa: TP Hồ Chí Minh , bất động sản , sàn giao dịch bất động sản , đất đai , nhà cửa