(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng các chế độ, chính sách BHXH theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền chống việc làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.

Như đã đưa tin trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong tháng 12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chấn chỉnh việc làm giả và mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật bảo hiểm xã hội.

Thời gian vừa qua, việc làm giả Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đã diễn ra rất đa dạng với nhiều hình thức, như: làm giả từ mẫu giấy đến con dấu; photocopy màu giấy chứng nhận; tẩy xóa chữa tăng thời gian nghỉ ốm… để bán cho người lao động làm căn cứ nghỉ việc và thanh toán BHXH.

Thanh Châu

Từ khóa: TP Hồ Chí Minh , Bảo hiểm xã hội