(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học xây dựng kế hoạch vận động, tiếp nhận máu đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo nhu cầu sử dụng; duy trì và phát triển các mô hình ngân hàng máu sống, máu hiếm để kịp thời cung cấp cho bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dựng đề án đổi mới việc cấp thẻ hiến máu cho người hiến máu tình nguyện với chương trình công nghệ thông tin.

Sở Y tế cần có văn bản yêu cầu các bệnh viện trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc bồi hoàn máu, thành phần máu đối với người hiến máu tình nguyện (được quy định tại Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện).

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức tiếp nhận 90.471 đơn vị máu (đạt 60,31% kế hoạch năm), trong đó, tỷ lệ máu sạch đạt trên 94%, tỷ lệ túi máu 350ml - 450ml đạt 65,33% trên lượng máu tiếp nhận…

Thanh Châu

Từ khóa: TP Hồ Chí Minh , Hội Chữ Thập Đỏ , hiến máu