(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách, phương thức bồi thường, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ, có nguy cơ sập đổ để tạo được quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Chung cư cũ ở thành phố Hồ Chí Minh. - Ảnh: Internet
UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu định hướng nghiên cứu, đề xuất cần lưu ý đến các nội dung: Việc thực hiện kiểm định các chung cư cũ, có nguy cơ sập đổ cần được tổ chức công bố cho người dân biết. Chung cư xây dựng mới phải đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy chuẩn hiện hành, văn minh, hiện đại, phù hợp với khả năng thanh toán của người dân được tái định cư.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được công bố công khai, thực hiện minh bạch, tạo được sự đồng thuận của người dân.

Nhà đầu tư phải tự cân đối và có phương án tài chính khả thi (không sử dụng vốn ngân sách). Dành tối thiểu 10% diện tích nhà ở bán lại cho thành phố để tạo quỹ nhà ở xã hội, nhà tái định cư cho các dự án khác…

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ về thủ tục hành chính, để nhà đầu tư thu hồi vốn và có lãi với mức hợp lý.

Thục Duyên