(Chinhphu.vn) – Trong giai đoạn 2011 – 2015, các địa phương Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hợp tác thương mại -dịch vụ trọng điểm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư mở rộng sản xuất trong toàn vùng trong phát triển KT-XH.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương Nam Bộ. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng ngày 12/12, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây – miền Đông Nam Bộ đã ký kết chương trình hợp tác thương mại – dịch vụ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương và 13 tỉnh, thành phố miền Tây, 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ đến dự.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có tiềm năng lớn về khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng doanh nghiệp lớn về quy mô và giàu kinh nghiệm kinh doanh, là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất cả nước, là cửa ngõ giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.

Trong quá trình phát triển, TP Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc quan điểm hợp tác phát triển toàn diện về KT-XH với các địa phương khác trong cả nước là nhiệm vụ chính trị và là chiến lược lâu dài nhằm cùng phát huy lợi thế của từng địa phương, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển.

Vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long) và vùng Đông Nam Bộ là 2 vùng kinh tế lớn của cả nước, có nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Với vị trí nằm giữa 2 vùng kinh tế trên, TP Hồ Chí Minh được xem là cầu nối hiệu quả trong quá trình phát triển KT-XH của các tỉnh, thành phố phía Nam.

Những thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương thông qua việc hợp tác phát triển toàn diện trong lĩnh vực thương mại, khai thác tốt thế mạnh, sử dụng có hiệu quả tiềm năng sẵn có, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, các địa phương và TP Hồ Chí Minh sẽ hợp tác xúc tiến đầu tư và thương mại – dịch vụ trọng điểm; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mở rộng sản xuất, hợp tác đầu tư trong toàn vùng; trao đổi kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp các địa phương.

Chứng kiến lễ ký kết hợp tác của TP Hồ Chí Minh và các địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước đang gặp khó khăn hiện nay, việc các địa phương chủ động tìm cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư nhằm vượt qua các khó khăn, thách thức là hoạt động rất tích cực.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, hợp tác vùng có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển KT-XH của từng địa phương và của toàn vùng. Mỗi địa phương, mỗi vùng đều có thế mạnh, lợi thế cũng như khó khăn riêng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư do vậy sẽ tạo được tính liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra cơ hội cùng phát triển, phát huy những lợi thế riêng cũng như hạn chế những khó khăn của từng địa phương.

Đề việc hợp tác đạt được hiệu quả nhất, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành phố và toàn vùng phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là kinh tế – xã hội khung của toàn vùng, phát triển nguồn nhân lực, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu tạo ra chuỗi giá trị cao cho các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố cần sớm cụ thể hóa những nội dung ký kết thành các chương trình, kế hoạch, chính sách và văn bản hướng dẫn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. 

Xuân Tuyến