(Chinhphu.vn) –  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Đề xuất nâng mức bồi dưỡng đối với người lao động trong một số lĩnh vực đặc thù.

Cụ thể, về chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế, mức 1 áp dụng với công nhân đèn luồng từ cửa biển vào cảng, công nhân, nhân viên, viên chức trong thời gian đo đạc, chụp ảnh hàng không, đo đạc, chụp ảnh hàng hải thành lập bản đồ địa hình, bản đồ biển được đề xuất nâng từ 32.000 đồng/ngày lên 77.000 đồng/ngày.

Mức 2 áp dụng đối với công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò, lái đầu máy và phụ lái đầu máy xe lửa; công nhân, nhân viên, viên chức làm công việc áp tải, chuyển tải, giao nhận than trên biển... cũng được đề xuất nâng từ 37.000 đồng/ngày lên 93.000 đồng/ngày.

Thay vì chỉ có một số đối tượng được áp dụng mức 2 kể trên như trước đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất thêm 4 nhóm đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng Mức 2 là: 1. Công nhân cơ điện lò, công nhân vận hành máy liên hợp đào lò và khai thác khoáng sản trong hầm lò; 2. Nhân viên hoa tiêu hàng hải; 3. Nhân viên trực tiếp vận hành, sửa chữa thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát, hiệp đồng bay, nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên hiệp đồng thông báo bay; 4. Thành viên tổ kỹ thuật chụp ảnh trên máy bay.

Đồng thời, chế độ bồi dưỡng đối với nhóm đối tượng thuộc Mức 3, Mức 4 như: thợ lặn; thuyền viên tàu đánh bắt thủy sản, vận chuyển hàng thuỷ sản đi biển xa có công suất từ 800 sức ngựa trở lên; tàu trục vớt, cứu hộ, cứu nạn hàng hải,... công nhân, nhân viên, viên chức làm việc trên các tàu vận tải biển trong thời gian đi nước ngoài; công nhân khai thác than khoáng sản trong hầm lò độ sâu trên 100 mét;... cũng được đề xuất nâng từ 45.000 đồng/ngày lên 108.000 đồng/ngày (mức 3) và 80.000 đồng/ngày lên 170.000 đồng/ngày (mức 4).

Mức 5 áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức là người Việt Nam làm việc tại các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí trên biển... cũng được đề xuất nâng từ 110.000 đồng/ngày lên 232.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, Bộ còn đề xuất nâng mức phụ cấp đi biển từ 110.000 đồng lên 232.000 đồng/ngày để áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí, các công trình dầu khí trên biển, các tàu trục vớt, cứu hộ, cứu nạn hàng hải, tàu công trình biển,…

Những thông tin trên được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng.

Toàn văn nội dung dự thảo đang được công bố lấy ý kiến dân dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý.

Trần Mạnh