(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, tập trung thanh tra những doanh nghiệp thường xuyên vi phạm pháp luật lao động, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động.

Đồng thời, các địa phương triển khai thực hiện chế độ miễn giảm thuế, giãn thuế theo Nghị quyết của Quốc hội bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Đặc biệt là có biện pháp bảo đảm người lao động thuê nhà được mua điện theo giá sinh hoạt, thực hiện các biện pháp quản lý giá thuê nhà nhằm ổn định và hạn chế những biến động về chi phí thuê nhà của người lao động.

Xây dựng phương án lương, quản lý giá thuê nhà, giá điện, bán hàng bình ổn giá cho người lao động

Cũng trong văn bản này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện chính sách tiền lương khi Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu; xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương, bảo đảm quan hệ tiền lương giữa lao động có chuyên môn kỹ thuật với lao động giản đơn, giữa người có nhiều thâm niên làm việc với người có ít thâm niên trong nội bộ doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động; chất lượng bữa ăn giữa ca, điều kiện làm việc để khuyến nghị doanh  nghiệp sớm có biện pháp chấn chỉnh.

UBND các địa phương cũng cần chỉ đạo ngành tài chính kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh phục vụ bữa ăn ca cho doanh  nghiệp, tránh tình trạng tăng lợi nhuận bằng cách giảm chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Các địa phương cũng phải tiếp tục duy trì và quản lý tốt các điểm bán hàng bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu cho công nhân các khu công nghiệp, đảm bảo các mặt hàng bình ổn giá của nhà nước đến tận tay người lao động.

Tuệ Văn