(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương cho biết đã giao Cục Điều tiết Điện lực chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan, đề xuất và thực hiện, thông qua việc điều chỉnh tăng giá mua điện cho các nhà máy thủy điện nhỏ ngoài EVN. 

Theo đó các đơn vị trên sẽ thống nhất tính toán để thanh toán tiền cho sản lượng điện đã phát lên lưới điện quốc gia trước khi hợp đồng hợp đồng mua bán điện được ký của Nhà máy DAP Đình Vũ và Nhà máy Đạm than Ninh Bình thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đồng thời, xem xét nâng giá mua điện cho ba đơn vị thuộc Vinachem cùng hai nhà máy điện Na Dương, Cao Ngạn thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát điện bán cho EVN.

Trước đó, nhằm thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh chính thức từ ngày 1/7/2012, EVN đã điều chỉnh giá mua điện năm 2012 cho hơn 10 nhà máy thủy điện nhỏ và nhiệt điện than, tăng thêm 5% so với giá mua năm 2011 và so với các hợp đồng đã ký cho cả đời dự án trước đó. 

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tổng cục Năng lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có quyết định đầu tư và đang triển khai thực hiện đầu tư, các dự án trong ngành điện đã được ký kết, thúc đẩy tiến độ đàm phán đối với các dự án khác; đề xuất các biện pháp thu xếp vốn cho các công trình điện cấp bách cung cấp điện cho miền Nam; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư các dự án điện trong Tổng sơ đồ điện VII.

Minh Huệ