(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch sẽ được tăng kể từ ngày 15/2/2012.  

Tăng mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế - Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg, về chế độ phụ cấp thường trực, người lao động thường trực 24/24 giờ sẽ được hưởng mức phụ cấp 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt. Mức này tăng so với quy định hiện hành tại Quyết định 155/2003/QĐ-TTg (45.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I).

Đối với bệnh viện hạng II, người lao động thường trực 24/24 giờ sẽ được hưởng mức phụ cấp 90.000 đồng/người/phiên trực thay cho mức hiện nay là 35.000đồng/người/phiên trực.

Đối với các bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương là 65.000 đồng/người/phiên trực; trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y là 25.000 đồng/người/phiên trực (hiện nay là 25.000 và 10.000 đồng/người/phiên trực).

Ngoài ra, người lao động thường trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.

Về phụ cấp chống dịch, người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chuẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp 150.000 đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 100.000 đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và 75.000 đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C.

Đặc biệt, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật sẽ được tăng thêm rất nhiều so với quy định hiện nay. Cụ thể, tùy loại phẫu thuật (loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III), mức phụ cấp cho người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính sẽ lần lượt là 280.000, 125.000, 65.000, 50.000 đồng/người/phẫu thuật thay cho mức hiện hành là 70.000, 35.000, 25.000 và 20.000 đồng/người/phẫu thuật...

Các mức trợ cấp mới này sẽ được áp dụng từ ngày 15/2/2012.

Thu Nga