(Chinhphu.vn) – Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề xuất bỏ thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như Họ tên, sinh ngày, dân tộc, quốc tịch, chứng minh nhân dân số,… trong giấy đề nghị thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

Việc đơn giản hóa hồ sơ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi chuyển thành công ty TNHH - Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, trong giấy đề nghị chuyển đổi cũng cần lược bỏ cả một số thông tin không cần thiết về doanh nghiệp như địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, fax, email, website. Vì doanh nghiệp đã đăng ký toàn bộ những thông tin này khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tổ công tác đề xuất bãi bỏ các thành phần sau ra khỏi hồ sơ: danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Bởi theo Tổ công tác, đây là các văn bản thuộc nội bộ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thỏa thuận với các bên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật sẽ không phải ký trên giấy chứng nhận doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người đại diện theo pháp luật phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổ công tác thì cho rằng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ là giấy đăng ký cho một tổ chức kinh tế hoạt động nên không cần thiết phải có chữ ký của người đại diện.

Mặt khác, cần có sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh của doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của đại diện pháp luật. Do đó, Tổ công tác đề xuất bãi bỏ yêu cầu người đại diện theo pháp luật ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có thể tăng lệ phí thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp bằng phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đồng thời, càng nên quy định rõ số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh là 1 bộ. Hiện tại chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định rõ số lượng hồ sơ doanh nghiệp phải nộp. Việc quy định rõ tạo sự rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiến hành chuẩn bị thực hiện thủ tục hành chính.

Tổ công tác cho rằng nên quy định lệ phí chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH thống nhất trên toàn quốc, điều chỉnh tăng lệ phí bằng mức phí đăng ký thành lập doanh nghiệp. Do mức thu hiện nay theo quy định là thấp, không còn phù hợp vì hồ sơ đăng ký chuyển đổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ đăng ký tương đối lớn.

Chí Kiên