(Chinhphu.vn) - Sáng 26/6, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ đã họp phiên thứ nhất.

Ảnh: VGP/Thành Chung.

Trước đó, ngày 21/5/2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quyết định số 94-QĐ/TW về  việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.

Ông Tô  Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ vai trò chỉ đạo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ  đạo đã nghe và góp ý vào dự thảo Đề cương Đề án; kế hoạch triển khai Đề án; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, từ nay đến tháng 6/2013, Đề án phải hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Các thành viên Ban chỉ đạo đều cho rằng Đề án là chủ trương lớn của Đảng để thu hút lực lượng tinh hoa, bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học.

Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thái Bình cho biết việc xây dựng Đề án phải dựa trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết toàn diện về chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ trẻ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; dựa trên kết quả việc thu hút, tạo nguồn cán bộ của các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty nhà nước. Từ đó, Ban Chỉ đạo sẽ có những đánh giá, sàng lọc và đề xuất các cơ chế, chính sách cần sửa đổi bổ sung khi tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.

Theo Đề cương Đề án, hai đối tượng của Đề  án gồm sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ở trong nước và nước ngoài đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất sắc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà khoa học trẻ đang công tác trong các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học ở trong nước và nước ngoài.

Ủy viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ban chỉ  đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nếu theo tiêu chí xuất sắc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì rất ít sinh viên đạt yêu cầu, thậm chí có những trường đại học mà 6,7 năm qua chưa có sinh viên nào tốt nghiệp xuất sắc. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần cân nhắc kỹ hơn về vấn đề này.

Đồng tình với ý kiến này, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết ngành Giáo dục đang thực hiện chính sách cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tiếp tục học lên thạc sỹ, tiến sỹ, góp phần tạo nguồn cán bộ và người làm công tác nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, nên điều tra rõ hơn về số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là bao nhiêu, tốt nghiệp loại giỏi là bao nhiêu để có cơ cấu bồi dưỡng theo Đề án cho hợp lý.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, đối với cán bộ khoa học trẻ, nếu đặt ra yêu cầu phải có trình độ tiến sỹ trước 30 tuổi thì số lượng người đạt yêu cầu cũng rất ít.

Tiếp theo phiên họp này, đến hết tháng 7/2012, Ban Chỉ  đạo sẽ tổ chức các hội thảo góp ý cho Đề án, trình Trưởng Ban phê duyệt Đề cương.

Sau khi đánh giá việc thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tại các cơ quan của Trung ương và địa phương, xây dựng các chuyên  đề thu hút nhân tài vào một số ngành, lĩnh vực, tham khảo kinh nghiệm tuyển chọn cán bộ trẻ của nước ngoài, Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành Đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 6/2013.

Thành Chung