(Chinhphu.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong tháng 3 và tháng 4/2012, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã tổ chức 10 khóa tập huấn cho cán bộ, chuyên viên thuộc 24 Bộ, ngành và 63 địa phương về nghiệp vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính.

Tập huấn công tác kiểm soát TTHC tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Đây là một trong các hoạt động thường niên của Cục Kiểm soát TTHC nhằm trang bị những công cụ hữu hiệu cho công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Tham dự các lớp tập huấn có hơn 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, cán bộ, chuyên viên phòng Kiểm soát TTHC, một số vụ, cục, sở, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng.

Nội dung của đợt tập huấn nhằm quán triệt mục tiêu và yêu cầu cải cách TTHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn cách thức triển khai Kế hoạch rà soát trọng tâm năm 2012 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ; quy trình và cách thức rà soát theo phương pháp sơ đồ hóa; cách điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính chi phí tuân TTHC; phương pháp xây dựng báo cáo rà soát và phương án đơn giản hóa; cách thức triển khai truyền thông hỗ trợ công tác cải cách TTHC; việc xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách TTHC và làm các bài tập thực hành về quy trình và cách thức rà soát theo phương pháp sơ đồ hóa…

Các học viên được hướng dẫn phương pháp tiếp cận tổng thể, sơ đồ hóa quy trình theo các nhóm TTHC và từng TTHC đơn lẻ, một nét mới trong rà soát TTHC. Đây là công cụ hỗ trợ để phân tích vấn đề một cách có hệ thống, xác định những điểm chưa hiệu quả và chưa hợp lý, chưa logic trong quy trình giải quyết TTHC để xâu chuỗi các TTHC đơn lẻ thành hệ thống từ đó giúp phát hiện nhanh các vấn đề chính trong quá trình rà soát.

Những kiến thức được trang bị qua các khoá tập huấn sẽ hỗ trợ bộ phận kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại bộ và địa phương đạt kết quả tốt, góp phần đưa công tác cải cách TTHC trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền về kiểm soát TTHC nhằm đề cao tính kỷ luật, yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định đã được ban hành về kiểm soát TTHC, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC góp phần thay đổi nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng như các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội.

Qua việc tham dự  các lớp tập huấn, đại diện các vụ, cục, sở, ban, ngành trực thuộc các bộ, ngành, địa phương đã hiểu rõ hơn về công tác kiểm soát TTHC và trách nhiệm của mình để cùng phối hợp tốt với phòng Kiểm soát TTHC trong thực hiện công tác này.

Đỗ Thái Hà