(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nêu tại Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Ưu tiên tập trung các giải pháp cải cách TTHC về thuế, hải quan. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương huy động nguồn lực hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC tại 25 Nghị quyết đã được Chính phủ thông qua thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ rà soát 24 nhóm TTHC, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2012.

Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương cần lưu ý bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC. Hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31/8/2012.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2012 thuộc phạm vi chức năng quản lý đã được Bộ, ngành địa phương phê duyệt; đánh giá tác động TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, loại bỏ những TTHC không còn phù hợp, bảo đảm chỉ duy trì và ban hành những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trong đó, cần ưu tiên tập trung vào các giải pháp cải cách TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhất là các TTHC về thuế, hải quan.

Các đơn vị chức năng phải niêm yết công khai minh bạch, đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trần Mạnh

Tin liên quan:

>> 24 nhóm thủ tục hành chính được rà soát trọng tâm năm 2012

>> Đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan

>> Bộ Công Thương sẽ cung cấp trực tuyến 70% TTHC mức độ 3

>> TTHC thuộc lĩnh vực tài chính nhiều nhất, "nóng" nhất

Từ khóa: thủ tục hành chính , Văn Phòng Chính Phủ , cắt giảm , chi phí , sản xuất kinh doanh , thuế hải quan , tương ứng , đề ra