Công ty Saab của Thụy Điển đã nhận được đơn đặt hàng hiện đại hóa tàu sân bay Narubet Chakr của Thái Lani. Hợp đồng trị giá 180 triệu kronor Thụy Điển (26,7 triệu USD) với những nội dung nâng cấp sau đây.

Tàu sẽ nhận được hệ thống điều khiển được hiện đại hoá mới nhất Mk4 9LV. Ngoài ra, Saab sẽ trang bị cho tàu sân bay hệ truyền dữ liệu, nhằm cung cấp sự tương tác giữa máy bay chiến đấu Gripen với hệ Cảnh báo Airborne, Control Saab 340 Erieye, hiện có trong trang bị của Thái Lan.

Việc hiện đại hóa được hoàn thành vào năm 2015.

"Chakri Narubet" là tàu sân bay trực thăng được sản xuất tại nhà máy đóng tàu của Tây Ban Nha tháng 3/1997.

Con tàu có lượng choán nước 11.400 tấn, chiều dài 182,6 mét, tàu có tốc độ lên đến 25,5 hải lý (47,2 km mỗi giờ) hoạt động tới khu vực xa nhất 19.000 km.

Tàu được thiết kế cho 455 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm 62 sĩ quan.

Nhóm không lực trên tàu là 146 người. Trên boong tàu có thể chứa đến 14 máy bay trực thăng chiến đấu, gồm Harrier Sea Hawk, trực thăng Sikorsky S-70. Tàu sân bay có hai hệ thống tên lửa chống máy bay Mistral, mỗi hệ 6 tên lửa.

Theo Lenta