(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Đình Thêm (hodinhthem@gmail.com) đề nghị tư vấn tình huống: Chủ tịch UBND cấp xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông A vì lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp của người khác để trồng hoa màu. Ông A bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng không tự nguyện thực hiện.

Ông Thêm hỏi: Chủ tịch UBND cấp xã có quyền ban hành quyết định cưỡng chế ông A khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước khi vi phạm đối với hoa màu không?

Vấn đề ông Thêm hỏi được Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 25, Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì khi xử lý các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trong đó có hành vi chiếm đất, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 2 triệu đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến hai triệu (2.000.000) đồng;

- Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến 2 triệu đồng; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Thi hành quyết định xử phạt

Theo Điều 30 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP nêu trên, người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định khác.

Quá thời hạn quy định trên mà người bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây:

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

- Các biện pháp cưỡng chế khác để thi hành quyết định xử phạt.

Việc hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10.

Thẩm quyền, thủ tục và việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10, tại khoản 27 và khoản 28 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/UBTVQH12.

Căn cứ theo quy định trên, vấn đề ông Thêm hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 66 của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 và khoản 6 Điều 28; khoản 1, Điều 67 (được sửa đổi bổ sung theo Điều 1) của Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12, thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình, khôi phục tình trạng ban đầu của đất, tiêu hủy vật nuôi, cây trồng trên đất bị chiếm.

                                                                                       Luật sư Lê Văn Đài

                                                                             VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

*Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.