(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc đôn đốc bà con nông dân thu hoạch diện tích lúa chiêm – xuân, tập trung làm đất triển khai sản xuất vụ mùa 2012, thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị cung ứng nhiều loại giống lúa chất lượng, cho năng suất cao đến tận tay nông dân.


Ảnh minh họa
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, đến nay, tổng lượng giống đã được cung ứng trên địa bàn tỉnh là 7.600 tấn (lúa lai: 1.140 tấn, lúa thuần: 6.460 tấn), đạt 100% kế hoạch.

Hiện nay, bà con nông dân các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành gieo mạ cho vụ thu – mùa 2012 theo lịch thời vụ.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã gieo được 2.996,84 tấn giống, tương ứng với diện tích cấy 71.723,7 ha, đạt 55,3% tổng diện tích gieo cấy toàn tỉnh.

Theo số liệu về vụ hè thu này, tỉnh Hà Tĩnh cần khoảng 3.000 tấn giống cho trên 41.000 ha lúa. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã ký hợp đồng và cung ứng được 280.085 kg giống các loại.

Vụ hè thu 2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, với mức hỗ trợ 50% giá bình quân đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày như: PC6, TH3-3, QR1, VTNA2, PAC 807. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, huyện, thành phố, thị xã hỗ trợ 30%. Ngoài ra, tỉnh giao cho các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trích ngân sách hỗ trợ thêm giá giống cho nông dân.

Đây là những nỗ lực lớn của các địa phương nhằm góp phần tổ chức thực hiện thành công vụ hè thu năm nay.

Giang Ngọc

Từ khóa: Vụ hè thu , vụ mùa , giống lúa