(Website Chính phủ) - Để phát huy truyền thống hiếu học, tạo cơ sở bền vững cho phát triển sự nghiệp giáo dục và tiến tới xây dựng xã hội học tập, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quy định những tiêu chí công nhận gia đình hiếu học cấp tỉnh.

Theo đó, gia đình hiếu học cấp tỉnh phải là gia đình đã được công nhận danh hiệu Gia đình hiếu học tiêu biểu cấp huyện, và đạt được một trong những tiêu chí như: Gia đình hiếu học sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình hiếu học sáng tạo, gia đình hiếu học vượt khó thành đạt...

Cụ thể, gia đình hiếu học sản xuất kinh doanh giỏi phải biết đem kết quả việc học để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, có thu nhập từ 70 triệu đồng/năm trở lên hoặc được công nhận là gia đình sản xuất giỏi cấp tỉnh.

Các thành viên trong gia đình hiếu học sáng tạo biết đem kết quả việc học để sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, đời sống được các ngành chức năng, các tổ chức kinh tế xã hội từ cấp tỉnh trở lên công nhận. Các thành viên khác trong gia đình đều có trình độ nghề nghiệp và có ý thức lao động sáng tạo.

Trong khi đó, gia đình hiếu học vượt khó thành đạt là gia đình có xuất phát điểm rất nghèo khó và có những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng do phấn đấu, nỗ lực học tập, tu dưỡng mà thành đạt; các thành viên đã được đào tạo từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên (trừ người già, bệnh tật), có đạo đức tốt, có việc làm ổn định, thoát được đói nghèo và có thu nhập khá.

Hải Minh

(Nguồn: Quyết định số 3807/QĐ-UBND)