(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Công ty Đầu tư SCIC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm chủ sở hữu.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành lập Công ty trên theo quy định của pháp luật và bảo đảm nguyên tắc: Phân định rõ chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Công ty Đầu tư SCIC tránh chồng chéo.

Đồng thời, phải xác định mức vốn điều lệ của Công ty Đầu tư SCIC phù hợp với quy mô và ngành nghề kinh doanh; Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước không kiêm các chức danh lãnh đạo của Công ty Đầu tư SCIC.

Được biết, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2006, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

Quốc Hà