(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Na Hang và Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh Tuyên Quang được thành lập thêm huyện Lâm Bình

Cụ thể, huyện Lâm Bình được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 60.128,24  ha diện tích tự nhiên và 18.159 nhân khẩu thuộc 5 xã của huyện Na Hang và 18.023,93 ha diện tích tự nhiên và 11.300 nhân khẩu thuộc 3 xã của huyện Chiêm Hóa.

Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện để thành lập huyện Lâm Bình, huyện Na Hang còn lại 86.549,69 ha diện tích tự nhiên và 41.868 nhân khẩu; 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Na Hang và 11 xã: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị, Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long, Khâu Tinh, Thượng Giáp, Thượng Nông, Hồng Thái.

Huyện Chiêm Hóa còn lại 128.037,89 ha diện tích tự nhiên và 124.337 nhân khẩu; có 26 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Vĩnh Lộc và 25 xã: Minh Quang, Trung Hà, Hà Lang, Phúc Sơn, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Tân An, Hòa An, Trung Hòa, Nhân Lý, Bình Nhân, Vinh Quang, Kim Bình, Tri Phú, Linh Phú, Ngọc Hội, Phú Bình, Bình Phú, Kiên Đài, Yên Lập, Xuân Quang, Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Yên Nguyên, Hòa Phú.

Tỉnh Tuyên Quang có 587.038,50 ha diện tích tự nhiên và 731.867 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thành phố Tuyên Quang và 6 huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình.

Nam Anh