(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết thành lập thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập phường của tỉnh Bình Phước và Bình Dương.

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Theo Nghị quyết 33/NQ-CP, thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Đông Hà.

Thành phố Đông Hà có diện tích tự nhiên 7.360,25 ha và 93.756 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Nghị quyết 37/NQ-CP, thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bến Tre.

Thành phố Bến Tre có diện tích tự nhiên 6.742,11 ha và 143.639 nhân khẩu, 16 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Nghị quyết 35/NQ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập 2 xã mới thuộc huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Theo Nghị quyết 36/NQ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên để mở rộng thị xã Thủ Dầu Một; thành lập 2 phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một; thành lập thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Minh Phương

(Nguồn: Nghị quyết 33, 34, 35, 36/NQ-CP)