(Chinhphu.vn) - Ngày 25/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Uông Bí.

Danh thắng Yên Tử ở tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Uông Bí có diện tích tự nhiên 25.630,77 ha và 157.779 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Nam Khê, Trưng Vương, Quang Trung, Bắc Sơn, Vàng Danh, Thanh Sơn, Yên Thanh và 4 xã: Phương Nam, Phương Đông, Điền Công, Thượng Yên Công.

Được biết, 5 năm qua (giai đoạn 2005-2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Uông Bí (trước đây là thị xã) ước đạt 17%/năm, thu nhập bình quân đầu người 1.465 USD/người/năm.

Với lợi thế Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu du lịch tâm linh, sinh thái khác trên địa bàn thu hút du lịch, nên lượng khách du lịch đến thành phố Uông Bí năm 2010 ước đạt 3 triệu lượt khách, tốc độ tăng bình quân là 57,7%/năm.

Từ 2005-2010, Uông Bí đã thực hiện 348 dự án công trình với hàng ngàn tỷ đồng trên các lĩnh vực vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ, du lịch, thương mại; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hoá, TDTT, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rất quan trọng để tạo sự phát triển nhanh về kinh tế-xã hội.

Thành phố Uông Bí phấn đấu đến 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD trở lên; số hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Hoàng Diên