Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trên cơ sở nguyên trạng 4.750 ha diện tích tự nhiên và 6.665 nhân khẩu của xã Yên Bình.


Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Sau khi thành lập thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình có 77.463 ha diện tích tự nhiên và 56.834 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Yên Bình và 14 xã: Xuân Minh, Tiên Nguyên, Tân Nam, Bản Rịa, Yên Thành, Tân Trịnh, Tân Bắc, Bằng Lang, Yên Hà, Hương Sơn, Xuân Giang, Nà Khương, Tiên Yên, Vĩ Thượng.

Với lợi thế là đầu mối giao thông quan trọng phía Tây - Nam của tỉnh Hà Giang giao thương với tỉnh Lào Cai và Yên Bái, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ khu trung tâm thị trấn Yên Bình luôn sôi động. Năm 2009, tổng mức luân chuyển hàng hóa dịch vụ, thương mại - du lịch của thị trấn đạt 21,2 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng lương thực quy thóc năm 2009 của thị trấn đạt 244,5 tấn, bình quân lương thực đầu người 485kg/người/năm.   

Hoàng Diên