(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thành lập mới thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) và 5 phường thuộc thị xã này.

Bản đồ vị trí thị xã Hương Thuỷ - Huế

Thị xã Hương Thủy mới được thành lập trên cơ sở tổng diện tích hơn 45.817 ha và 96.525 nhân khẩu của huyện Hương Thủy.

5 phường mới thuộc thị xã Hương Thủy gồm: phường Phú Bài (diện tích 1.570 ha và 14.174 nhân khẩu), phường Thủy Lương (diện tích 857,5ha và 6.774 nhân khẩu), phường Thủy Châu (diện tích 1.795 ha và 10.471 nhân khẩu), phường Thủy Phương (diện tích 2.825,06 ha và 12.910 nhân khẩu), phường Thủy Dương (diện tích 1.249,89ha và 11.115 nhân khẩu).

Việc thành lập thị xã Hương Thuỷ sẽ phát huy mạnh mẽ hơn chức năng trung tâm đô thị phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Như vậy, sau khi thành lập thị xã Hương Thủy và các phường thuộc thị xã này thì tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích là 506.527,92 ha và 1.087.579 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và Phú Vang.

Đàm khánh

(Nguồn: Nghị quyết 8/NQ-CP)