Từ khóa: Thành ủy , Hải Phòng , họp báo , cưỡng chế thu hồi đất , huyện Tiên Lãng