(Chinhphu.vn) - Ủy ban Dân tộc vừa quyết định bổ sung 125 thôn đặc biệt khó khăn vào diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Một công trình từ nguồn vốn Chương trình 135 tại xã vùng cao Lương Thượng, huyện Na Rì (Bắc Kạn). (Ảnh: Báo Công Thương)

Theo Quyết định được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử ký ngày 19/10/2009, có 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 48 xã của 20 tỉnh sẽ được hỗ trợ đầu tư từ năm 2009, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ 103 thôn, số còn lại do ngân sách địa phương đầu tư.

Tới năm 2010, sẽ có thêm 14 thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bình Định được hỗ trợ đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn II.

Các địa phương có nhiều thôn được bổ sung vào diện hỗ trợ đầu tư là Quảng Trị (18 thôn), Bắc Kạn (17 thôn), Cao Bằng (14 thôn),…

Kế hoạch đầu tư, mức vốn hỗ trợ bình quân cho một thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo nguyên tắc mỗi xã khu vực II được hỗ trợ tối đa không quá tổng mức vốn bình quân của 4 thôn đặc biệt khó khăn trong một năm (theo định mức vốn bình quân Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Đối với các xã khu vực II có trên 4 thôn đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cân đối số vốn được ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm để phẩn bổ cho từng thôn, đảm bảo đến năm 2010, tất cả các thôn đặc biệt khó khăn của các xã khu vực II đều được đầu tư.

Hà Lực

(Nguồn: Quyết định số 325/QĐ-UBDT)